Resort Javorník

Postupnosť krokov, ktoré Vás privedú k vlastníctvu nového apartmánu v lokalite Kasárne Javorníky.

Cesta k vysnívanému apartmánu

1. krok

Osobné stretnutie, obhliadka, konzultácia

Osobné stretnutie, pozretie vzorového apartmánu v rezidencii A

Konzultácia s investorom - Výber apartmánu v rezidencii B alebo C

Konzultácia o koncepte „Resort Javorník“, otázky, pripomienky, výber apartmánu, zodpovedanie otázok investorom, ...

2. krok

Rezervácia apartmánu - Podpis rezervačnej zmluvy

Rezervačná zmluva predstavuje prvý právny krok, ktorý kupujúci urobí v prípade, že má vážny záujem a úmysel kúpiť konkrétny apartmán a chce zaistiť, aby investor apartmán ďalej neponúkala iným záujemcom.

Do 10 dní od podpisu rezervačnej zmluvy je kupujúci povinný uhradiť rezervačný poplatok vo výške 10% z kúpnej ceny, následne predávajúci vyradí daný apartmán z ponuky voľných apartmánov.

3. krok

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

/splátka vo výške 40% z ceny apartmánu/

Zmluva obsahujúca konkrétne detaily predaja apartmánu a rieši práva a povinnosti oboch strán, spôsob a termíny zaplatenia kúpnej ceny, termín odovzdania apartmánu a pod.

4. krok

Výstavba: Dokončená hrubá stavba

/splátka vo výške 40% z ceny apartmánu/

5. krok

Kolaudácia

Investor zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na užívanie apartmánov.

6. krok

Podpis kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností

/splátka vo výške 10% z ceny apartmánu/

Prevod vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho - zápis v katastri nehnuteľností.

 

Druhý domov pre milovníkov hôr !

Kasárne Javorníky – turistické a lyžiarske stredisko 1000m n.m. je celoročne vyhľadávanou dovolenkovou destináciou.

Kasárne Javorníky

Kasárne Javorníky - turistické a lyžiarske stredisko 1000 m n.m.

Copyright © 2024 REAL PLUS, s.r.o. - Makov [SK] | Pravidlá používania cookies | Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu EDMAX® studio